Dni Odporności
ABC zdrowego żywienia
Eksperci odporności
Barometr Odporności
Pytania i odpowiedzi
Odporność dziecka
Nawracające infekcje
Odporność - Fakty i Mity
Wyniki badań PBS
Odporni przez cały rok
Wyniki badań PBS

komentarz 

Choroba znacznie obniża jakoś życia dziecka. Wyniki badań pokazują, że 35 procent rodziców przyznaje, iż choroba uniemożliwia dziecku pójście do szkoły lub przedszkola, a 21 procent ankietowanych ma świadomość tego, że infekcja ogranicza kontakty dziecka z rówieśnikami i wspólne zabawy. Rodzice chore dziecko często kładą do łóżka w nadziei, że szybciej wydobrzeje. Jedna piąta badanych stwierdziła, że podczas infekcji dziecko nie powinno wychodzić na dwór, natomiast 22 procent ankietowanych przyznaje, że chore dziecko powinno zachować ograniczoną aktywność ruchową, czyli nie jeździć na rowerze, nie chodzić na basen, nie grać w piłkę itp.

 

komentarz

 

86 % rodziców biorących udział w badaniu PBS stwierdziło, że dzieci chorują zdecydowanie częściej od momentu, kiedy zaczynają uczęszczać do przedszkola lub szkoły.

 

 

 komentarz

 

 

Zaledwie jedna trzecia badanych wie, czym jest depresja układu odpornościowego.


Badanie przeprowadził PBS DGA w dniach 02-04.02.2007 roku na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+


PODSTAWA PROCENTOWA: rodzice dzieci w wieku do 18 roku życia.